Friday, September 18, 2015

کیک بستنی
ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻗﺎﻟﺒﯽ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭﻭﺍﺯﻓﺮﯾﺰﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻧﺮﻡ ﺑﺸﻪ
ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ سلیکونی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭ ﭘﺮﻧﮑﻨﯿﺪ
ﮐﯿﮑﻬﺎﯾﯽ ﺭﻭﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻫﻨﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺵ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺑﺴﺘﻨﯽ قراردهید
ﻭﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰﺭ ﺑﻤﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭﺳﺎﻋﺖ قراردهید
ﺑﻌﺪﺍﺯﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺮﻭبا ﮊﻟﻪ ﺗﺰﺋﯿﻦ کنید

No comments:

Post a Comment