Friday, October 16, 2015

پیتزا اسفناج
🍕🌿🍕ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ 🍕🌿🍕
ﻣﻮﺍﺩﻻﺯﻡ
خمیرپیتزا تهیه شده ازخمیر جادویی
ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﭙﺰ ﺷﺪﻩ  ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺳﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭ  ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
پنیرپیتزا  یک و یک دوم پیمانه
مرغ پخته وتکه شده  یک پیمانه
ﻓﻠﻔﻞﻭﺍﺩﻭﯾﻪﻭﺍﻭﯾﺸﻦﻭﻧﻤﮏ ﺑﻤﯿﺰﺍﻥﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
ﻗﺎﻟﺐ پیتزای ۲۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ  ۱عدد

ﻣﻮﺍﺩﻻﺯﻡﺑﺮﺍﯼ تهیه ﺳﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭ
ﮐﺮﻩ  ۵۰ﮔﺮﻡ
 ﺧﺎﻣﻪ  ۱۰۰ﮔﺮﻡ 
ﭘﻨﯿﺮ پارمسان  ۱۰۰گرم
سیررنده شده  یک ﺣﺒﻪ
نمک وفلفل  بمیزان دلخواه
جعفری ساطوری  نصف قاشق سوپخوری 
ﻃﺮﺯﺗﻬﯿﻪ
ﺑﻌﺪﺍﺯﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ اول خمیر انراﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۳ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﺒﻪ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎﯼ ۵*۵ﺑﺮﺵ ﺯﺩﻩ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍﯾﮏ قاشق ﺍﺯ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﯿﺪ ﻭﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍجمع ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻮﻧﻪ ﻭﯾﺎﮔﺮﺩﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ﻭﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺧﻤﯿﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ دهد 


ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭ ﻭﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺭﺍ ﺩﺭﻇﺮﻓﯽ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﮏ ﻭﻓﻠﻔﻞ ﻭﺍﺩﻭﯾﻪ ( ﻣﻦ ﺍﺻﻮﻻ ﺍﻭﯾﺸﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ )ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭﺭﻭﯼ ﺍﻥ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯﭘﻨﯿﺮﭘﯿﺘﺰﺍﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺮﻍ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺭﺍﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭﮐﻤﯽ ﻓﻠﻔﻞ ﺧﺸﮏ ﺭﻭﯼ ﺍﻥ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ﻭﺩﺭ ﻓﺮ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻤﺪﺕ  ﺣﺪﺍﻗﻞ ۳۵ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﯿﺪ 
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﻭﯼ ﺧﻤﯿﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺭﺩﻩ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺑﺰﻧﯿﺪ 
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎﺯﮐﻨﯿﺪ ﻭﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺵ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺩﺭ ﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﻭﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﯿﺮﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭ
ﮐﺮﻩ ﺭﺍﺩﺭ ﺗﺎﺑﻪ ﺍﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺮﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪ ﺧﺎﻣﻪ ﺭﺍﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺠﻮﺵ ﺍﻣﺪ  ۵ دقیقه بعد سیررنده شده و ﭘﻨﯿﺮ ﭘﺎﺭﻣﺴﺎﻥ ﺭﺍﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ وخوب  ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻮﺍﺩ ﺗﻪ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﯽ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺑه ﺳﺲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﻧﻤﮏ ﻭﻓﻠفل
No comments:

Post a Comment