Friday, September 18, 2015

تارت گلابیﻃﺮﺯﺗﻬﯿﻪ
ﮔﻼﺑﯽ ﺭﺍﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭﺗﻪ ﺍﻥ ﺭﺍﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭﻗﺴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮔﻼﺑﯽ(ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ)ﺭﺍﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻼﺑﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎﻓﺮﻡ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺍﻥ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻼﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎشکلات ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ
ﻭﺑﺎﺧﻤﯿﺮ ﺗﺎﺭﺕ ﮔﻼﺑﯽ ﺭﺍﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﯿﺪ ﻭﺩﺭﻓﺮﺑﺎﺩﻣﺎﯼ ۱۸۰ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻤﺪﺕ ۳۰تا۴۰ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﯾﺎﺗﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻤﯽ ﻃﻼﯾﯽ شود ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﯿﺪ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﻬﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮﺗﺎﺭﺕ را در اینجا ببینید

No comments:

Post a Comment